Flåtbid

5-20% af alle skovflåter i Danmark er inficerede med Borrelia-bakterien.

Hvis flåten har siddet mere end 24 timer i din hud, kan der være risiko for, at du er blevet smittet med Borrelia-bakterien.

I forbindelse med flåtbid udvikler alle en rød hudreaktion på få millimeter på det sted, hvor flåten har siddet.
Hudreaktionen/rødmen forsvinder af sig selv, er ufarlig og kræver ikke behandling.
Ligeledes er det ufarligt, hvis flåtens kæber sidder lidt længere tid. Det kan være svært at få flåtens kæber med ud af huden. De falder ud af sig selv.

Man kan ikke vaccinere mod Borreliainfektion. Vær derfor altid opmærksom på at få fjernet flåten hurtigst muligt, helst indenfor 24 timer.

Du skal henvende dig til din læge med henblik på at få behandling, hvis flåten har siddet mere end 24 timer og du oplever et af nedenstående symptomer:

  • Hvis du inden for de næste dage til 3 måneder udvikler et blegt/rødt udslæt, som langsomt bliver større eller bevæger sig udad.
  • Hvis du få dage eller uger efter flåtbidet udvikler led- og/eller muskelsmerter og almen sygdomsfornemmelse.
  • Hvis du udvikler smerter i huden, hvor flåten har siddet og/eller du får lammelser i hud eller muskler.
  • Hvis du er i tvivl om ovenstående symptomer, bør du kontakte din læge.

Skulle du have fået en Borreliainfektion er behandlingen oftest penicillin i 10 dage. Du vil blive tilbudt et andet antibiotika, hvis du ikke tåler penicillin. Husk at informere lægen om evt. penicillinallergi.