Læge Line Vejby Lyng

Her kan du læse nyheder og informationer, der vedrører læge Line Vejby Lyng.
For al øvrig information henvises til den fælles hjemmeside for Lægerne Jacob Gades Alle.

Da Line Lyng er tilknyttet Kærdalen som plejehjemslæge, kan der torsdag eftermiddag ikke loves TSD.


Line er fraværende i lægehuset på nedenstående dage
Fri 7 December
Juleferie 22 December og 27 December
Vinterferie Fredag den 16 Februar + Uge 8
Kursus 12 Marts
Påskeferie 25-27 Marts
Kursus 8 April