Kronisk Sygdom

Vi tilbyder kontrol af KRONISK SYGDOM – typisk 1-4 gange om året – alt efter type og behov.
Det kan f.eks. dreje sig om stofskiftesygdomme, knogleskørhed, psykiske sygdomme, kroniske smerter m.m.
Hvor der indgår blodprøver i kontrollerne, vil der typisk være  nogle dage mellem besøgene.
En del af kontrollerne varetages af specialuddannede sygeplejersker, mens andre varetages af lægen. Årskontrollen kan forgå hos enten læge eller sygeplejerske, afhængig af sygdomme.
Ved årskontrollen gennemgås medicinen, og der laves recepter til det næste år.

KOL:
Sygeplejerskekontrol 1 -3 gange årligt: består af lungefunktionsundersøgelse, vægt, BMI, rygning, funktionsniveau og inhalationsteknik.

Årskontrol ved læge eller sygeplejerske, afhængig af sværhedsgraden af sygdommen.

Diabetes/sukkersyge:
Sygeplejerskekontrol 1-3 gange årligt: består af blodprøver, hjemmeblodtryksmålinger, kost, BT, vægt, motion og rygning.

Årskontrol v. lægen/sygeplejerske, afhængig af sværhedsgrad af sygdommen.
Samlet vurdering af forløbet og planen for det næste år.

Forhøjet blodtryk:
Kontrol typisk 1-2 gange årligt ved enten sygeplejerske eller læge. Består af hjemmeblodtryk, vægt, evt. blodprøver. rygning og motion.