Læge Sigrid B. Nielsen

Her kan du læse nyheder og informationer, der kun vedrører læge Sigrid B. Nielsen.
For al øvrig information henvises til den fælles hjemmeside for Lægerne Jacob Gades Alle.

Sigrid B Nielsen er fraværende på nedenstående datoer i 2023

Kursus 4 + 5 December ( Allan kommer som Vikar )
Juleferie 27 December
Fri Fredag 19 Januar
Ferie uge 4
Vinterferie 13 + 14 Februar
Fri Fredag 10 Maj
Efterårsferie Uge 38

E-Konsultation i weekenden

Sigrid B. Nielsen lukker for E-Konsultation i weekenden, og det er derfor ikke muligt at skrive til hende fra fredag eftermiddag til mandag morgen.