Lægehusets historie

Lægehusets historie:

I 1961 slutter byens, dengang 3 læger, sig sammen i et fællesskab. Det var dengang et af de første lægekompagniskaber i Danmark.

I 1973 blev samarbejdspraksis øget til 4 læger, i 1977 øgedes det til 5 læger og i 1986 øgedes det igen til 6 læger.
I 2013 trådte endnu en læge ind i samarbejdspraksis, så der blev 7 læger. 3 af lægerne i et kompagniskab og 4 sololæger som sammen har en samarbejdspraksis, hvor man driver lægehuset sammen og hjælper hinanden.

I 2022 stoppede Jacob Munkner uden der kom en efterfølger, og hans klinik lukkede. Siden da har der været 6 læger i lægehuset.

I 1987 erhvervede lægerne nye lokaler på Jacob Gades Alle 7.
I 2009 blev lægehuset udvidet til også at omfatte 1. sal. Det betød bedre plads til moderne udstyr og mulighed for flere opgaver til sygeplejerskerne.
Vi har således været på forkant med udviklingen, der netop går i retning af at flere opgaver, der tidligere blev løst i sygehusregi, nu kan klares i større lægehuse med moderne udstyr.