Sove- og beroligende medicin

Sundhedsstyrelsen har indskærpet reglerne om receptfornyelse af sovemedicin, stærkt smertestillende medicin og beroligende medicin.

Sundhedsstyrelsen anfører i deres vejledning:
– Ordination og fornyelse af recepter på afhængighedsskabende lægemidler, skal med mindre særlige omstændigheder taler herfor, ske ved personlig konsultation, således læge/patient har mulighed for at drøfte behandlingen og risiko for afhængighed af midlerne.

Konsultationen kan ikke finde sted over internettet eller per telefon.
Derfor skal receptfornyelse af sovemedicin, stærkt smertestillende og beroligende medicin foregå ved en konsultation i klinikken.