Informationsfolder til Diabetespatienter

Type 2 diabetes, som tidligere kaldtes “gammelmands sukkersyge”, er en kronisk sygdom, hvor det er vigtigt, at du i samarbejde med din læge og sygeplejerske følger sygdommen regelmæssigt.
På den måde vil du få mulighed for at vælge den bedste behandling til dig.
Når du er velbehandlet for din sukkersyge, nedsætter du risikoen for at udvikle andre sygdomme, som kan opstå som komplikationer til din sukkersyge. Det kan f.eks. være sår på fødderne, nedsat syn, nedsat nyrefunktion, impotens og blodpropper i hjertet, hjernen eller benene.

I vores lægehus tilpasser vi vejledningen og kontrollen af din sukkersyge med udgangspunkt i din læges og sygeplejerskes kendskab til netop dine behov.

Vejledningen har følgende hovedpunkter:

 • Kost (oplæring i kostprincipper for diabetikere)
 • Motion (råd og vejledning)
 • Fodpleje (henvisning til fodterapeut + oplæring i egenkontrol)
 • Øjenkontrol
 • Rygestop
 • Medicin
 • Blodprøvekontrol

Kontrollerne foregår efter følgende principper:

 • 2-4 gange årligt har du en konsultation hos din sygeplejerske, hvor der er særlig fokus på ét eller flere af punkterne ovenfor.
 • 1 gang årligt har du en konsultation hos din læge til status af, hvordan det går med alle de faktorer, som sukkersygen berører.
  Der fastlægges plan og mål for det næste års kontroller.
  En uge forud for konsultationen skal du have taget blodprøver, lavet urinundersøgelse og muligvis også hjertekardiogram.

Ved kontrollerne vil vi vejlede dig vedr.:

Vægt
Din vægt har betydning for din sukkersyge, allerhelst skal den være tæt på din idealvægt.
Når du får stillet diagnosen, vil et vægttab på nogle få kilo få blodsukkeret til at falde.
Vægttabet vil også påvirke fedtstofferne i blodet i nedadgående retning, og belastningen på hjertet nedsættes.
Blodtrykket vil også blive lavere ved vægttab.

Blodsukker/HbA1c
Et tilfældigt målt blodsukker siger ikke noget præcist om, hvordan det går med din sukkersyge, men blot hvordan det ligger lige i det øjeblik, det blev målt. Derfor tager vi ved hver kontrol HbA1c, der viser, hvordan blodsuk- keret har ligget gennemsnitligt de sidste 6 uger før kontrollen.
Du bedes få taget blodprøven i vores laboratorium mindst en uge før kontrollen (husk at bestille tid).
Så kan vi sammen tilpasse din behandling, bl.a. ud fra blodprøvesvarene, når du kommer til kontrol.
Hvis der er behov, bliver du lært op i at måle blodsukker.

Blodtryk
Store undersøgelser har vist, at det er vigtigt, at man som sukkersygepatient har et normalt blodtryk, helst så lavt som muligt. Det skal minimum være under 130/80 (125/80, hvis der samtidig er nyrepåvirkning).
Er dit blodtryk for højt, vil vi vejlede dig i, hvordan du kan nedsætte det.
Det er bl.a. vigtigt, at vægten bliver lavere for at nedsætte blodtrykket og at du motionerer dagligt. Men medicinsk behandling kan også være nødvendig.

Fedtstoffer/kolesterol
Næsten alle, der har sukkersyge, anbefales at tage kolesterolsænkende medicin som en tillægsbehandling til kolesterolfattig kost.
Kolesteroltallet bor måles årligt.
Et forhøjet niveau af fedtstof i blodet (forhøjet kolesteroltal) øger risikoen for åreforkalkning og blodpropper.

Nyreundersøgelse
Nyrerne kan beskadiges af sukkersyge.
Derfor skal du årligt medbringe en morgenurin, som vi sender til undersøgelse.
Har du ved flere undersøgelser æggehvidestof i urinen, er det endnu vigtigere at nedsætte dit blodtryk, selvom det er normalt for en ikke-diabetiker.
Måske får du behov for nyrebeskyttende medicin.

Fødder
Ca. 40% af type 2 diabetikere får nerveforandringer i fødderne.
Man kalder det “nervebetændelse” og det viser sig ved, at din følesans i fødderne bliver dårligere.
Nedsat følesans øger risikoen for sårdannelse på dine fødder og hvis du ikke har så god en følesans mere, vil der måske gå længere tid end tidligere, før du opdager det.
Vi vil hjælpe dig med at se evt. hudforandringer i fodsålerne – forandringer som en fodterapeut vil kunne behandle.
Du kan få en henvisning til fodterapeut hos os og dermed få 60% tilskud til behandling.

Øjne
Hvert år bør du få kontrolleret dine øjne hos en øjenlæge.
Her vil du få dryppet dine øjne og øjenlægen vil undersøge din øjenbaggrund for at se, om der er følger efter sukkersygen.

Livsstilsfaktorer
Til sidst og ikke mindst vil vi tale med dig om, hvorledes de forskellige livsstilsfaktorer – kost, motion, alkohol og eventuel rygning – påvirker dit sygdomsforløb.

HUSKESEDDEL

3-måneders kontrol hos din sygeplejerske:
Hver 3. måned skal du til kontrol hos din sygeplejerske.
En uge får kontrollen skal du have taget blodprøver.

Årskontrol hos din læge:
En gang om året laver du status på din sukkersyge sammen med din læge.
I aftaler, hvilke mål du har for din sukkersyge i det kommende år.
En uge før årskontrollen skal du have taget blodprøver, evt. lavet hjertekardiogram.
Du skal også medbringe en morgenurin, som bliver undersøgt for at se, om der er påvirkning af dine nyrer på baggrund af din sukkersyge.